top of page

קצת עלי ועל יוגה

יוגה וידיה- יוגה עם הגר שלו

מאז 2003 שפגשתי את היוגה הפכתי את מטרת חיי להעמיק וללמוד יוגה בכל המובנים: טכניקות פיזיות, פרקטיקה מדיטטיבית, תפיסת חיים ופילוסופיה. היוגה שינתה את אופן ההסתכלות שלי על העולם.

אני בעלת דוקטורט ללימודי הודו מהאוניברסיטה העברית העוסק במסורות הפילוסופיות של היוגה בטקסטים קדומים בסנסקריט אותם קראתי בשפת המקור.

 אני בעלת הכשרות ארוכות ביוגה ובמדיטציה מהודו ומהארץ. אני מכירה את התרבות וההגות היוגית לעומקה מתוך הלימודים האקדמים ומתוך השהות הארוכה בהודו באשרמים ועם סגפנים הודים שפרשו מהחברה לטובת לימוד יוגה, בעיקר בהקשר המדיטטיבי שלה. יש לי ניסיון רב בהוראת היוגה ובהוראת הפילוסופיה של היוגה. אשמח להעביר את הידע שרכשתי הלאה.

פילוסופיה והגות של היוגה
הגר שלו יוגה
קריאת טקסטים של היוגה

קורסי מורים:

האטה יוגה The Bihar Scholl of Yoga של 800 שעות

האטה יוגה תרפיה מה-  Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana בהיקף של 200 שעות

קורס האטה יוגה המתמקד בפילוסופיה מ-Kaivalyadhama Yoga Institute בהיקף של 500 שעות

קורס מורים ששם דגש על העמקה בפראניאמה מ-Paramanand Institute for Yoga Research and Science בהיקף של 200 שעות

קורס האטה ויניאסה מ- Yoga vidya gurukul בהיקף של 300 שעות

קורס  האטה יוגה תרפיה 200 שעות ב- Abhijna School of Yoga and Meditation

התמחויות קצרות נוספות בארץ: יוגה להריון ולידה, יוגה לילדים ויוגה לנערות.

התמחויות קצרות מהודו: ראג'ה יוגה וקונדליני יוגה
 

הכשרות מהאקדמיה

פילוסופיה של היוגה
חיבור למסורת היוגית דרך טקסטים

BA- בלימודי הודו מהאוניברסיטה העברית, שכלל לימודי פילוסופיה, סנסקריט והינדי

MA- בלימודי הודו מאוניברסיטת חיפה הכולל עבודת שדה בהימאליה ודרש העמקה בשפת ההינדי ובתיאוריות חברתיות

PhD בלימודי הודו מהאוניברסיטה העברית בירושלים. הדוקטורט עסק בממשק שבין הגוף הפיזי לגוף העדין באמצעות קריאה של טקסטים בסנסקריט העוסקים ביוגה וכמעט לא מוכרים מחוץ לאקדמיה וכלל עבודת שדה בקרב מתרגלי יוגה בהודו והאופן בו הם מבינים את הגוף ביחס לתרגול יוגה.

פוסט-דוק בלימודי הודו באוניברסיטה העברית שעסק בקשר שבין גורמי המכאוב בפילסוופיה של היוגה ומבנה ההכרה על פי טקסטים בסנסקריט מהמאה הרביעית והחמישית לספירה.

הגר שלו פילוסופיה של היוגה
  • Youtube
  • Whatsapp
  • Facebook
bottom of page