top of page
פילוסופיה של היוגה
הגר שלו יוגה

בקורס נקדיש זמן ליוגה על היבטיה השונים: תנוחות, תרגילי נשימה, המימד הפראני של הגוף, הממשק בין הפיזי ובין המטאפיזי וכמובן מדיטציה על רבדיה המדורגים. בכל מפגש נחלק את הזמן בין התרגול ללימוד דרך טקסטים הלקוחים מתוך המסורת היוגית ושאותם אני מנגישה בתרגום לעברית לאחר שקראתי אותם בשפת המקור (סנסקריט בדרך כלל).

בכל מפגש נתחיל בתרגול תנוחות היוגה על מנת להרגיע ולכנס את התודעה ולסכרן את הנשימה עם התודעה. נמשיך בחקירה והתבוננות על המימד האנרגטי/עדין של הגוף על ידי תרגולים של חמשת הואיוס (מתוך פרקספטיבות ומסורות תרגול שונות) ומתוך מבט בטקסטים שונים. נמשיך עם עבודה עם מודרות ובנדהות וסוגים שונים של פראנאימה כולל סוגים שתורגלו בטקסטים טנטרים ופחות מוכרים היום בקורסי מורים ליוגה. כל אלה יחדדו את ההבנה והקשר שבין המימד הפיזי והפראני. אחרי שנבסס הכרה ואימון רציף של האספקטים האלה נעבור להיבטים עדינים יותר של ההכרה דרך תרגולי דהרנה ודיאנה (סוגי מדיטציה) כפי שהם מובנים בתוך המסורת היוגית. נלמד איך לחבר את האספקטים המדיטטיביים האלה עם המימד הגופני של היוגה ואיך לעבוד בסנכרון של היבטי היוגה השונים.

לאחר תקופה ארוכה של תרגול והוראת היוגה במקביל להעמקה, התמסרות והרהור במסורת הטקסטואלית של היוגה החלטתי לייצר לימוד המכיל את כל מרכיבי התרגול היוגי. ארצה שהמושגים הפילוסופיים והעומק של המסורת לא יהיו מנותקים מהתרגול וההוראה שלנו בימינו. הבנה מעמיקה ובהירה של הקשרים, ההתפתחויות הפילוסופיות וההיסטוריות של היוגה, תוך תרגול יוגה מתוך הטקסטים הופכת את הרעיונות הלכאורה מרוחקים לרלוונטיים לחיינו המודרניים. אתן את הכלים למורי יוגה ולמתרגלים מעמיקים לפתח יכולות חקירה אוטונומיות, מתוך ביסוס הקשב ותרגולים מעמיקים ומתוך הנגשת ידע שבדרך כלל מצוי מחוץ להישג ידם של מורי יוגה ומתרגלים מתוך היכרות עמוקה עם היוגה כמסורת פילוסופית.

בקורס יקבלו המתרגלים והמורים כלים להעביר את הידע שלהם באופן מדויק ונאמן למסורת תוך הבנת המורכבות של מערכות יוגה שונות ומקבילות. נבין בתוך איזה מסגרת רעיונית והגותית צמחה היוגה דרך מבט בטקסטים כגון: היוגה סוטרה של פטנג'לי, המהבהרטה (במוחד הפרק שנקרא מוקשה-דהרמה), האופנישדות, הסאנקיה קאריקה מאת אישוורה קרישנה, הפארמארטהסראה מאת אדיששה, טקסטים מהגותו של אבהינווהגופטה והשאוויזם הקשמרי, המטנגפרמשוורהיוגהפאדה, הנישווסאטנטרה-סאמהיטה, הדדטטריהיוגהשאסטרה, האמריטסידהי, הגורקשהשאטקה, היוגהביג'ה, האמרגהפרבודהה, ההאטהבהשיהפאדדטי, ועוד ועוד.

 

הקורס בנוי ממפגש שבועי בין שלוש שעות בימי חמישי בבוקר החל מאוקטובר עד יוני כולל. 

למי מתאים: מורים הרוצים להעמיק את האימון האישי ולטפח את ההוראה. למורים אשר סקרנים באופן מיוחד לגבי המקורות של היוגה והאופן שבו היא התפתחה והשתנתה בהיסטוריה. מתרגלי יוגה המעוניינים לקבל כלים להעמקת האימון והחקירה הפנימית. למתרגלים שרוצים לשפר ולשכלל את האימון האישי.

 

לפרטים והרשמה:

הגר

054-7360312

Yogavidyaa2@gmail.com

  • Youtube
  • Whatsapp
  • Facebook
bottom of page