top of page

יוגה וידיה- יוגה לגוף ולנפש
חיבור למסורת היוגה הקדומה דרך טקסטים  

הגר שלו יוגה
מערכת שעות הגר_edited.jpg

שיעורי יוגה מעמיקים

הגר שלו פילוספיה של היוגה
קורסי העמקה ביוגה
יוגה במבוא ביתר
יוגה בגבעת ישעיהו

שיעורי פילוסופיה של היוגה, קורסי העמקה בליווי טקסטים למתרגלים ותיקים ולמורים

  • Youtube
  • Whatsapp
  • Facebook
bottom of page